”Muy Complicado”  Paco de Lucia.

 

Armonik Derece Ölçerli, Gitar Tablatür Sistemli Akor Cetveli:

mi

 

Saat kadranlarına yerleştirilmiş her notanın renkleri farklı olup diyez ve bemollerin renklerinden hangi notaya ait oldukları anlaşılmaktadır.
12 dilimden oluşan çemberde 1 dilim müzik teorisinde yarım sese denk gelmektedir.
Örnek: Mi ve Fa notaları arasında bir dilim gözükmektedir buna göre Mi ve Fa notaları arası yarım sestir.Mi ve Sol notaları arası 3 dilimdir araları bir buçuk sestir.
Ayrıca notaların üzerindeki rakamlar gitar tablatür sistemindeki gibi boş tel ve perde numaralarını simgeler buna göre bu çember gitarın Mi telini sembolize etmektedir.
Örnek: Mi telinin 1. perdesi Fa, 8. perdesi Do notalarıdır.

Armonik Derece Ölçer:

derece ölçer

 

Herhangi bir akorda ya da dizide armonik kurallara göre notaların kolaylıkla belirlenmesini sağlamaktadır.

Tablo:

tablo

Akor ve dizi formüllerini içermektedir.

MÜZİK SAATİ
Müzik Saati gitarın 6 telini sembolize eden 6 çember, armonik derece ölçer ve tablodan oluşmaktadır.

boş teller
Tüm çemberlerde sıfır rakamını saat 12 yönüne getirdiğimizde gitarın boş telleri Mi, La, Re, Sol, Si, Mi ve diğer perdelerdeki notalar görülmektedir.

Majör akorlar:

Majör (2)

 

Armonik derece ölçerde I Do notasının hizasındayken III Mi V Sol notalarını göstermektedir.
İşleme en küçük çemberden başlayarak sırasıyla bu notalar saat 12 yönüne getirilmelidir.
Aralık hesaplaması yapıldıktan sonra tüm Majör akorlar bulunmuş olacaktır.

Örnek: Tabloda I. ve III. derecenin arası iki tam ses olarak görülmektedir.

I. derece Do notasından 4 dilim sayarak iki tam ses aralığı olan Mi notasına, III. derece olduğu kesinleşen Mi notasından 3 dilim sayarak kesinleşmiş olan Sol notasına ve  böylelikle Do Majör akorunu oluşturan Do Mi Sol seslerine ulaşılmış ve diğer çizgilerde tüm Majör akorlar ortaya çıkmış olacaktır.

minör akorlar:

minör

 

Transpoze :

transpoze

 

Herhangi bir tondan başka bir tona transpoze yapmak için en kolay yöntemdir.

Örnek: Do Majör, La minör ve Re minör akorları içeren Do Majör tonunda bir parçayı Sol Majör tonuna transpoze etmek için küçük çemberdeki Do notası üzerine Sol notası getirilir buna göre La minör – Mi minör akoruna, Re minör – La minör akoruna dönüşecektir.

Patent Belgesi:

patent belgesi

Müziğin matematik gibi değişmez, evrensel kuralları vardır.

Müzik Saati adını verdiğim bu ürün; Notaların günlük hayatımızda kullandığımız saat sistemine adapte edilmesiyle, Batı Müziği Teorisi’ndeki önemli konuları algılamada kolaylık sağlamaktadır.

Bu konular:
ARALIK : İki perde arasındaki ölçülebilir uzaklığı ifade etmekte ve sesler arasındaki yükseklik farkını belirlemektedir.

AKOR(Uygu): Aynı anda duyulan üç ya da daha fazla sesin birleşimidir. Armoni biliminin temelini oluşturmaktadır.

DİZİ: Ses perdelerinin belirli kurallara göre birbirini izleyerek bir müzik sistemine temel olan ardıllığı, melodi’nin kaynağıdır.

MOD: Dizilerin ve melodilerin sınıflandırılmasında kullanılan temel bir kavramdır.

TRANSPOZİSYON: Aktarım. Bir müzik eserinin, kendi tonundan başka bir tona aktarılmasını ifade etmektedir.

TABLATÜR: Çizelge. Çalgılar için hazırlanmış bir yazı sistemidir.

Kullanım Alanları : Müzik Eğitimi, Konservatuvarlar, Müzik Okulları. Amatör ve profesyonel müzikle ilgilenen tüm kişilere yöneliktir.

Teorik bilginin görsellikle sunumu sağlanmıştır.

Eğitsel açıdan ezbercilikten uzak durmakta bireyi araştırmaya yönlendirmektedir.

150 – 200 sayfalık bir kitabın içerdiği bilgiyi üzerindeki 8 çember ve tablosunda içermektedir.

Eğitim müfredatında yer alması amaç edinilmiştir.

İspanyolca ve İngilizce tercümeleri mevcuttur.

Dünyaya pazarlanabilirlik özelliği taşımaktadır.

Elektriksiz ve pilsiz çalışan bir üründür.

***Bu çalışmada emeği geçen güzel insanlar, Erdal KOÇ, Ahsen ÖZGÜN SELA ve  Timur ÇAĞATAY ‘a teşekkür ederim. – Mert SELA.